การรับเสื้อชมรม


นักศึกษาทุนคนใดที่ได้สั่งจองเสื้อชมรมไว้ สามารถมาขอรับได้ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 20 ก.ค. 50 เป็นต้นไป ที่ห้องชมรมนักศึกษาทุน 3-600

ขอให้นำใบเสร็จมาด้วยเพื่อเป็นหลักฐานในการรับเสื้อ

สำหรับใครที่ทำใบเสร็จหาย สามารถมาตรวจสอบบิลต้นขั้วได้ที่ห้องชมรม