การเริ่มเปิดทำการของชมรมนักศึกษาทุน 1/50

ชมรมนักศึกษาทุนจะเริ่มเปิดทำการในวันที่ 11 มิถุนายน 2550 นี้เป็นต้นไป