กำหนดการประชุมประจำเดือนของนักศึกษาทุน(ทุกคน)


ในเดือน มิถุนายน นี้ทางชมรมได้กำหนดวันประชุมประจำเดือนคือวันที่ 14 มิถุนายน 2550
โดยจะเริ่มประชุมในเวลา 15.30 เนื่องจากจะมีกิจกรรมการลงทะเบียนนักศึกษาทุน และชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ของทางชมรม สถานที่คือ 3-101