คณะกรรมการฝ่ายงานทะเบียนรหัส 48 และ 49 สามารถมารับใบปลดล็อกและใบเสร็จลงทะเบียนได้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2549 ขอให้คณะกรรมการฝ่ายงานทะเบียนมาเจอกันที่ห้องชมรมในเวลา 14.00 เพื่อประชุมและเตรียมงานเกี่ยวกับการปลดล็อกลงทะเบียนของนักศึกษาทุนในวันที่ 27 ตุลาคม 2549 เรื่องที่ประชุมและร่วมแสดงความคิดเห็นมีดังนี้
– เรื่องการปลดล็อกลงทะเบียนของนักศึกษาทุนในวันที่ 27 ตุลาคม 2549
– เรื่องของการเป็นคณะกรรมการของนักศึกษาฝ่ายงานทะเบียน
– กำหนดการต่างๆของทางชมรมในเทอม 2/2549
– เกณฑ์การให้ชั่วโมงกิจกรรมของเทอม 2/2549

เพื่อให้มีความเข้าใจที่ตรงกันขอให้ทุกคนมาพร้อมกันเพื่อร่วมแสดงความคิดเห็นด้วย และถ้าคณะกรรมการคนใดเข้ามาอ่านแล้วกรุณาลงชื่อรับทราบไว้ด้วยนะ ยังไงไว้วันใกล้ๆลงทะเบียนเดี๋ยวจะโทรไปแจ้งอีกครั้ง สำหรับใครที่ไม่สามารถมาในวันดังกล่าวได้ก็ขอให้บอกด้วยนะจะได้ไม่ต้องรอ