ปัญหา email ของ board เป็นภาษาต่างดาว

ตัวอย่าง ปัญหา

images/gallery/repairlang/activemal1.JPG 

วิธีการแก้
ไปที่ view>Encoding>Unicode(UTF-8)

images/gallery/repairlang/activemal1.JPG 

ก็จาอ่านเมลล์ได้ตามปกติ

พอเสร็จแล้วให้แก้กลับเป็น Thai(Windows)