รายละเอียดการประชุมวันที่ 14 มิ.ย. 50

อันนี้สำหรับรายละเอียดการประชุมประจำเดือนของนักศึกษาทุนวันที่ 14 มิ.ย. 50 สำหรับคนที่ไม่ได้เข้าเนื่องจากติดเรียน ติดทำงานคณะ สโมสร กิจธุระส่วนตัว หรืออะไรก็ตามสามารถที่จะมาติดตามข่าวสารได้ที่นี่นะครับ ยังไงก็ขอแจกแจงดังนี้นะครับ

การเข้าประชุมแต่ละครั้งจะคิดเป็นชั่วโมงกิจกรรม 3 ชั่วโมง ถ้าเข้าครบทั้ง 4 ครั้งทางชมรมจะบวกเพิ่มให้อีก 3 ชั่วโมงรวมเป็น 15 ชั่วโมง
สำหรับใครที่เข้าประชุมก็จะได้ชั่วโมงการเข้าประชุม 3 ชั่วโมงนะครับ

1. นักศึกษาทุนทุกคนต้องสมัครเป็นสมาชิกชมรมนักศึกษาทุน โดย
ปี 1 ต้อเสียค่าบำรุงชมรมคนละ 50 บาท ค่าเสื้อ 150 บาท และค่าปฐมนิเทศ 100 บาท รวมเป็น 300 บาท
ชั้นปีอื่นๆ เสียค่าบำรุงชมรมคนละ 50 บาท

หมายเหตุ สำหรับนักศึกษาทุนชั้นปีที่ 1 ค่าปฐมนิเทศ 100 บาทเป็นค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารว่างสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าเสื้อกิจกรรม 150 บาท นักศึกษาสามารถมาดูแบบและวัดขนาดได้ที่ห้องชมรมนักศึกษาทุน (3-600)

โดยการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนจะจัดขึ้นในวันที่ 8 ก.ค. 50 ณ อาคารนันทนาการ ตึก11 งานกิจกรรมจะจัดในรูปแบบมาเช้าเย็นกลับมีอาหารกลางวันรวมถึงอาหารว่างจัดเตรียมไว้ให้

2. เรื่องการขึ้นชั่วโมงกิจกรรมของนักศึกษาทุน มีหลายคนสงสัยว่า 3 ชม.ต่อสัปดาห์ แล้วจะไปเอาจากไหน ขอชี้แจงอย่างนี้นะครับ สำหรับนักศึกษาทุนจะต้องทำกิจกรรมให้กับทางมหาลัยเป็นจำนวน 42 ชม. ต่อเทอม โดยชั่วโมงกิจกรรมสามารถหามาได้จาก-
– ชมรมนักศึกษาทุน โดยจะมีการประกาศในที่ประชุมและตามเว็บชมรมรวมถึงตามตึกต่างๆในมหาลัย
– ชมรมต่างๆในมหาลัย ให้อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมและประธานชมรมเซ็นต์รับรองมาพร้อมประทับตราชมรมในแบบฟอร์ม
– หน่วยงานต่างๆในมหาลัย เช่น สำนักงานรับนักศึกษา สำนักงานกิจการนักศึกษา สโมสรนักศึกษา ห้องสมุด ฯลฯ โดยให้ผู้ควบคุมเป็นคนเซ็นต์รับรองพร้อมประทับตราหน่วยงาน
– คณะต่างๆที่นักศึกษาสังกัด ให้ประธานสโมเช็นต์รับรองมาพร้อมอาจารย์ผู้ควบคุมเช็นต์รับรองมา
โดยชั่วโมงกิจกรรมจะยึดการนับชั่วโมงของทางชมรมเป็นหลัก

สำหรับแบบฟอร์มที่นำไปให้อาจารย์เซ็นต์รับรองนั้นเราเรียกว่า ใบ นท.40 โดยถ้าสมัครเป็นสมาชิกของชมรมแล้วก็จะได้ใบนี้ไป สำหรับใบ นท.40 นี้เมื่อได้ไปแล้วขอให้นักศึกษานำไปถ่ายสำเนาเอาเองนะครับถ้ามาขอทีหลังที่ห้องชมรมจะคิดใบละ 1 บาท
สำหรับใบ นท.40 จะต้องไม่มีการแก้วันที่และเวลารวมถึงรายละเอียดต่างๆ มิฉะนั้นทางชมรมจะไม่รับขึ้นชั่วโมงกิจกรรมให้ไม่ว่ากรณ๊ใดๆ

ชั่วโมงกิจกรรมของการรับน้องขอให้ยึดเกณฑ์การให้ชั่วโมงดังนี้นะครับ
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ชั่วโมงในการรับน้องไม่เกิน 20 ชั่วโมง
นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้ชั่วโมงในการรับน้องไม่เกิน 25 ชั่วโมง
โดยให้ทางคณะและอาจารย์ผู้ควบคุมเซ็นต์ใบ นท.40 รับรองมา

3. ในวันที่ 16 มิ.ย. ทางชมรมได้จัดกิจกรรมไปร่วมเชียร์การแข่งขันรถ Honda ที่ชลบุรี กิจกรรมนี้เป็นแบบไปเช้าเย็นกลับโดยให้มาขึ้นรถที่ ตึก8 อาคารหอพัก เวลา 7.30 น. การแต่งตัวแต่งตัวตามสบายโดยทางชมรมจะมีเสื้อแจกให้ฟรีคนละหนึ่งตัวและมีอาหารเลี้ยงตลอดทั้งวัน งานนี้รับ 50 คน (เต็มแล้ว) โดยกิจกรรมนี้คิดเป็นชั่วโมงกิจกรรม 7 ชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ

4. สำหรับนักศึกษาทุนคนใดที่จ่ายเงินค่าลงทะเบียนไปแล้วแต่มาได้รับทุนเรียนดีทีหลังขอให้ไปดำเนินเรื่องขอรับเงินคืนได้ที่ ตึก1 โดยไปเขียนใบคำร้องขอรับเงินคืนได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก1

5. นักศึกษาทุนคนใดที่มีชื่อได้รับทุนเรียนดีแต่ยังไม่ไปเซ็นต์สัญญาขอให้ไปตรวจสอบรายชื่อและไปเซ็นต์สัญญากับทางมหาลัยได้ที่สำนักงานรับนักศึกษา ตึก1 ภายในวันศุกร์ที่ 15 มิ.ย. นี้มิฉะนั้นสิทธิ์ที่จะได้ทุนจะหมดไป (ที่ผมไปดูรายชื่อมานั้นจะเป็นคณะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการส่วนมากยังไม่ไปเซ็นต์สัญญาเยอะมากมาย)

6.สำหรับทุนประสิทธิ์และทุน ดร.อาทิตย์ จะต้องรักษาเกรดเฉลี่ยรวมไม่ต่ำจาก 3.00 ( ขอย้ำว่าเกรดเฉลี่ยรวมนะครับไม่ใช่ต่อเทอม ) หรือถ้าต่ำกว่า 3.00 ต้องไม่ต่ำกว่า 3.00 ติดต่อกัน 2 เทอม คิดว่าคงไม่งงกันนะครับ

7. การโอนชั่วโมงกิจกรรมของเทอมที่ผ่านมาขอให้นักศึกษามาโอนภายในเดือนมิถุนายนนี้ มิฉะนั้นทางชมรมจะไม่รับโอนไม่ว่ากรณ๊ใดๆ (ชั่วโมงที่โอนจะต้องไม่บันทึกในเทอมที่ผ่านมาแล้ว)

หลักๆในการประชุมกันก็มีเท่านี้อ่ะครับยังไงหวังว่าคงจะเข้าใจกันนะครับถ้าไม่เข้าใจสงสัยอะไรก็สามารถที่จะตั้งกระทู้ถามได้นะครับ รวมถึงเข้ามาถามได้โดยตรงที่ห้องชมรมนะครับ

ต่อมาก็จะเป็นคำถามที่น่าจะถามกันบ่อยๆนะครับ

– ถ้าเก็บชั่วโมงกิจกรรมไม่ครบ 42 ชั่วโมงจะเป็นยังไงหลุดทุนเลยหรือเปล่า
ตอบ ถ้านักศึกษาทุนทำชั่วโมงไม่ครบจะไม่สามารถที่จะลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านทางอินเตอร์เน็ตเพื่อที่จะเรียนในภาคเรียนต่อไปได้ แต่กรณีนี้ยังช่วยได้แต่จะต้องโดนทำฑัณน์บนจากทางชมรมและถ้าช่วโมงกิจกรรมยังไม่ครบอีกเป็นครั้งที่สองก็แน่นอนครับว่าหลุดทุนแน่นอน เพราะฉะนั้นขอให้นักศึกษาทุนทุกคนทำชั่วโมงกิจกรรมให้ครบทุกเทอมนะครับ

– 42 ชั่วโมงนี้ต้องครบภายในเดือนหน้าก่อนวันที่ 13 เลยเหรอ
ตอบ จริงๆแล้วมันยังสามารถที่จะยืดเวลาไปได้อีกหน่อยคือก่อนการลงทะเบียนล่วงหน้าผ่านอินเตอร์เน็ต แต่สำหรับเทอมนี้จะมีการจัดงานมหาวิทยาลัยโลกทำให้มหาลัยปิดทำให้กำหนดการต่างๆต้องมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมยังไงก็พยายามทำให้ครบตามกำหนดนะครับแต่สำหรับใครที่ไม่ครบจริงๆขอให้มาติดต่อผ่านทางผมนะครับ

– จะติดต่อชมรมได้ยังไง ช่องทางไหนบ้าง
ตอบ สามารถติดต่อได้โดยตรงที่ห้องชมรมเลยนะครับที่ห้อง 3-600 เบอร์โทรศัพท์ 02-9972222 ต่อ 1023 แต่ถ้าใครอยู่หอพักในมหาลัยก็กด 1023 ได้เลยครับ หรือผ่านทางประธานชมรมที่เบอร์ 085-8016390

– ติดเรียนเวลาที่จะต้องประชุมประจำเดือนของนักศึกษาทุนจะต้องทำยังไง
ตอบ ถ้าเกิดติดเรียนก็ขอให้ไปเรียนนะครับเราไม่สนับสนุนให้เด็กโดดเรียน แต่ว่าก็จะขาดการเข้าประชุมไปรวมถึง 3 ชั่วโมงที่จะได้รับ

ยังไงในการลงประกาศครั้งต่อไปจะเป็นเรื่องของการ ลดหย่อนชั่วโมงของนักศึกษาชั้นปีสูงๆนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆอีกมากมายยังไงก็ขอให้ติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับ

ถ้ามีข้อสงสัยสามารถตั้งกระทู้ถามได้นะครับว่าตรงไหนยังไม่เคลียร์ยังไม่กระจ่างแล้วผมจะเข้ามาอบเป็นรายๆไปนะครับ หรือถามที่ห้องชมรมก้อได้นะครับที่เบอร์โทรภายใน 1023