เสื้อชมรม

นักศึกษาทุนทุกคนที่ได้สั่งจองเสื้อของทางชมรมเอาไว้ ขอให้นักศึกษามาทำการวัดขนาดของ size เสื้ออีกครั้งที่ห้องชมรมนะครับ เพื่อที่จะได้ขนาดที่พอดีไม่ใหญ่เกินไปหรือเล็กเกินไป ยังไงถ้าจะให้ดีก็ขอให้มาติดต่อทางชมรมก่อนวันที่ 29 นี้นะครับ เพื่อที่ทางชมรมจะได้สรุปและสั่งเสื้อทุกคนจะได้มีเสื้อชมรมไว้ใช้ออกงานกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกันนะครับ ( ต้องนำใบเสร็จรับเงินค่าเสื้อมาด้วยนะครับ )