I’M FINE กล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งสุดคิ้วท์ น่ารักจนทิ้งไม่ลง

i'm fine iso 200

หลายคนอาจจะเคยเห็นกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งกันมามากมาย แต่วันนี้เราขอแนะนำกล้องฟิล์มใช้แล้วทิ้งสัญชาติจีนสุดน่ารักอย่าง I’M FINE Single Use Camera เชื่อเถอะน่ารักจนทิ้งไม่ลง!