SINGLE USE CAMERA

กล้องฟิล์ม fujifilm simple ace 400

FUJIFILM SIMPLE ACE 400

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 400 ฿

กล้องฟิล์ม Fujifilm Quick Snap

FUJIFILM QUICK SNAP

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 440 ฿

กล้องฟิล์ม Kodak Fun Saver

KODAK FUN SAVER

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 360 ฿

KODAK DAYLIGHT 800

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 39 ภาพ / ไม่มีแฟลช

ราคา 300 ฿

กล้องฟิล์ม FujiFilm WaterProof Quick Snap

FUJIFILM WATERPROOF QUICK SNAP

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 880 ฿

กล้องฟิล์ม Kodak Power Flash

KODAK HD POWER FLASH

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 800 / จำนวน 39 ภาพ

ราคา 350 ฿

กล้องฟิล์ม LomoChrome Purple Simple Use

LOMOCHROME PURPLE SIMPLE USE

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 400 / จำนวน 36 ภาพ

ราคา 950 ฿

กล้องฟิล์ม TUDOR SINGLE USE CAMERA

TUDOR SINGLE USE CAMERA

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 200 / จำนวน 36 ภาพ

ราคา 350 ฿

กล้องฟิล์ม Ilford XP2 Single Use

ILFORD CAMERA XP2 400

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ขาว-ดำ / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 420 ฿

กล้องฟิล์ม Ilford B&W HP5 Single Use

ILFORD CAMERA HP5 PLUS

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ขาว-ดำ 135 / iso 400 / จำนวน 27 ภาพ

ราคา 420 ฿

กล้องฟิล์ม I'M Fine Single Use Camera 200

I’M FINE SINGLE USE CAMERA 200

กล้องใช้แล้วทิ้ง: ฟิล์มสี 135 / iso 200 / จำนวน 36 ภาพ

ราคา 500 ฿

FILM: 135 COLOR

Coming Soon.